Predictie van groei vanaf jonge leeftijd: Curve matching met de TNO Groeivoorspeller [Prediction of growth from an early age: Curve matching with the TNO growth predictor]

Abstract

In dit artikel belichten we kort een nieuwe techniek waarbij een grote en complexe gegevensverzameling snel doorzoekbaar en analyseerbaar is (‘big data’), het zoge- noemde ‘curve matching’. Curve matching is een generieke techniek die bruikbaar is voor diverse doeleinden. We gaan nader in op een toepassing hiervan die al wat verder is uitgewerkt, namelijk groeivoorspelling. De methode zoekt binnen grote gegevensbestanden met longitudinale groeigegevens naar kinderen met een vergelijkbaar groeipatroon. Het gerealiseerde groeipatroon van deze kinderen kan waardevolle inzichten opleveren voor het toekomstige groeipatroon van het kind voor wie men een voorspelling wil maken. Ook kan groeivoorspelling helpen bij het vroegtijdig signaleren van een afwijkende groei of van risicofactoren daarvoor. Een demonstratieversie van curve matching is geïmplementeerd in de TNO Groeivoorspeller. We bespreken wat de groeivoorspeller doet, de huidige en mogelijk toekomstige toepassingen ervan, en wat de vervolgstappen zijn.

Publication
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 159, A8547
Stef van Buuren
Stef van Buuren

My research interests include data science, missing data, child growth and development, and measurement.

Related