prediction

Predictie van groei vanaf jonge leeftijd: Curve matching met de TNO Groeivoorspeller [Prediction of growth from an early age: Curve matching with the TNO growth predictor]

In dit artikel belichten we kort een nieuwe techniek waarbij een grote en complexe gegevensverzameling snel doorzoekbaar en analyseerbaar is (‘big data’), het zoge- noemde ‘curve matching’. Curve matching is een generieke techniek die bruikbaar is …