curve matching

Broken stick model for irregular longitudinal data

Many longitudinal studies collect data that have irregular observation times, often requiring the application of linear mixed models with time-varying outcomes. This paper presents an alternative that splits the quantitative analysis into two steps. …

Graphical uncertainty representations for ensemble predictions

We investigated how different graphical representations convey the underlying uncertainty distribution in ensemble predictions. In ensemble predictions, a set of forecasts is produced, indicating the range of possible future states. Adopting a use …

Predictie van groei vanaf jonge leeftijd: Curve matching met de TNO Groeivoorspeller [Prediction of growth from an early age: Curve matching with the TNO growth predictor]

In dit artikel belichten we kort een nieuwe techniek waarbij een grote en complexe gegevensverzameling snel doorzoekbaar en analyseerbaar is (‘big data’), het zoge- noemde ‘curve matching’. Curve matching is een generieke techniek die bruikbaar is …