Gewichtsverlies bij borstgevoede pasgeborenen

Abstract

Borstvoeding is goed voor moeder en kind. Soms komt het voor dat een kind te vveinig borstvoeding en daarmee vocht binnenkrijgti Ais dit gebeurt kart het kind te veel gewicht verliezen en uitdrogen. Maar wat is te veel? Veel verloskundigen hanteren 10\% veriies van het geboortegewicht als vuistregei. Maar deze bewering is gebaseerd op ervaring uit de praktijk en niet op vvetenschappelijk bewijs. Onze studie heeft bi] rneer dan 1.500 gezon de, borstgevoede pasgeborenen het gewichtsveriies in de kraamtijd gemeten. Deze resultaten …

Publication
Tijdschrift voor Verloskundigen
Date