Prevalentie van overgewicht en obesitas bij jeugdigen 4-15 jaar in de periode 2002-2004

Abstract

Inleiding Overgewicht is een sterk groeiend gezondheidsprobleem in Nederland, vanwege de toenemende prevalentie onder kinderen en volwassenen en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Daarom is in het Grote Steden Beleid de aanpak van overgewicht bij 0-19 jarigen als doelstelling geformuleerd voor 2005-2009 met als output:’het aantal 0-19 jarigen met overgewicht en voor wie gezondheidsinterventies worden ingezet’. Om de prevalentie van overgewicht en obesitas te volgen, hebben TNO Kwaliteit van Leven en het …

Publication
TNO Report KvL/JPB/2006.010
Date