De incidentie van diabetes mellitus bij 0-19-jarigen in Nederland (1988-1990) [Increasing incidence of type I diabetes in The Netherlands: The second nationwide study among children under 20 years of age]

Publication
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 137(21), 1088 – 1092
Date