4

Health and safety risks at the workplace: A joint analysis of three major surveys European Risk Observatory

The following research questions were addressed in this study: 1. Is exposure to OSH risks, both in general and more specifically to environmental risks, risks of musculoskeletal disorders (MSDs) and psychosocial risks (PSRs), as reported by …

Profiles of older people

Rapportage veranderingen in het beweeggedrag van mbo studenten

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) wordt veel aandacht geschonken aan het bevorderen van een gezonde leefstijl. Om sport en bewegen duurzaam te implementeren binnen het mbo is eind 2008 het masterplan bewegen en sport opgesteld door de mbo …

Childhood Diabetes type I in the Netherlands: Incidence, Clinical Presentation and Initial Treatment during 1996-1999.

Cross population comparison of surveys: A review of new technologies

Lichaamsmaattabellen voor de kledingbranche: Kinderen

Lichaamsmaattabellen voor de kledingbranche: Mannen

Lichaamsmaattabellen voor de kledingbranche: Vrouwen

Ontwerp simulatiemodel leefbaarheid

Beoordeling rapport Vergelijkingsonderzoek Longfunctie-apparatuur Rijnstate